Tradition, kunskap, kvalitet

 

Swedish Rope är ett brett sortiment av tågvirke i både naturfibrer och syntetiska fibrer. En stor del av programmet tillverkas av Westerbergs Repslageri i Norrköping där vi med erfarenhet av tågvirkesproduktion från starten 1889 har valt ut ett sortiment av både slagna och flätade linor som ska tillgodose behoven hos våra kunder inom marin-, industri- och hantverkssektorn.

De produkter som inte tillverkas i Norrköping har valts ut bland tillverkare i främst Europa och Asien som kan tillmötesgå de krav på kvalitet och standard som vi satt upp tillsammans med våra kunder. Det är naturligtvis tågvirket som utgör kärnan i Swedish Rope-programmet, men här hittar du även de tillbehör som man normalt fäster in i ändarna på vårt tågvirke (hakar, schacklar, kauser, kätting, ankare, bojar, fendrar, nät mm) samt kompletterande produkter som band och rundsling för lyft och surrning.