Publicerad

Webbshop lanseras

Många kunder har på senare år efterfrågat möjligheten att kunna lägga order direkt via en webbshop på nätet. Idag lanserar vi vårt svar, www.repolina.se. Här kan både företagskunder och privatpersoner handla många av produkterna i Swedish Rope-programmet, direkt via mobil, surfplatta eller dator. Vi hoppas att detta underlättar för många och att Swedish Rope får ännu större spridning. Till en början kommer endast kunder bosatta i Sverige att kunna handla via repolina.se men tanken är att framöver även sälja på export.