Historia

Swedish Rope-programmet marknadsförs i Sverige av:
AB KNUT WESTERBERGS REPSLAGERI
…som kortfattat kan beskrivas med följande historiska data:

AB Knut Westerbergs Repslageri

1889

1889
Knut Westerberg (1865-1950) grundar företaget under namnet ”Knut Westerberg Repslagare”.

1918

Knut tar över P. Janssons Repslageri vid Lindåker i Norrköping.

1940-tal

Fram tills nu har tillverkningen skett enbart av naturfiber. De vanligaste materialen var hampa och bomull. Tack vare det nära samarbetet med textilindustrin i Norrköping hade man riklig tillgång på råmaterial i bomull. Efter andra världskrigets slut fick man tillgång till nylonsilke, vilket blev den första syntetiska fibern i företagets produktion.

1950-tal

1950-tal
I början på 50-talet introducerades så polyesterfibern, som snabbt vann terräng hos tågvirkestillverkarna tack vare sin goda nötningstålighet och UV-resistens. I samråd med textilindustrin i Norrköping togs så den Armerade polyesterullen fram hos Westerbergs Repslageri (av 2:a och 3:e generationens repslagare i familjen, Tomas och sonen Hans) och blev snabbt företagets huvudprodukt.

1959-1960

1959-1960
Företaget flyttar sin produktion till nybyggda lokaler (ny repslagarbana samt ny maskinhall för industriell produktion) i Smedby, utanför Norrköping. Företaget ombildas till ”AB Knut Westerbergs Repslageri”.

1988

Fjärde generationen Westerbergare (Hans son Olle) tar över ansvaret.

1996

1996
Nytt lager byggs tillsammans med ny kontors- och butiksdel. Den första Roblon-maskinen för tvinning av garner till produktionen köps in.

2000

Ny maskinhall byggs i de nya lagerlokalerna med fyra nya Roblon-maskiner för utökad produktion av tunnare polyesterlinor (2-8mm).

2002

Ytterliggare två nya Roblon-maskiner köps in för att öka produktionskapaciteten.

2004

Ny fas i företagets historia inleds med utbyggnad av lagerytor på 560 kvm för det nya Swedish Rope-programmet.

2008

Ytterligare utbyggnad av lagerytor med 460 kvm för Swedish Rope- programmet.

2009

Introduktion av nya Garda 24 förtöjningslinor, Arkö 24 ankarlinor samt flätade förtöjningstrossar från Timm.

2010-2011

En rad nya produkter introduceras – Tarline XP = Vårt nya tågvirke för träbåtar och segelfartyg – Danline MX = Förtöjningstrossar för mindre och medelstora fartyg – En rad nya flätade linor med REFLEX

2017

Femte generationen Westerbergare (Olles son Markus) tar över som VD för företaget.

2018

2018
En separat hemsida och webbshop lanseras på www.repolina.se.