Historia

Swedish Rope-programmet marknadsförs i Sverige av:
AB KNUT WESTERBERGS REPSLAGERI
…som kortfattat kan beskrivas med följande historiska data:

AB Knut Westerbergs Repslageri

1889

1889
Knut Westerberg (1865-1950) grundar företaget under namnet ”Knut Westerberg Repslagare”.

1918

Knut tar över P. Janssons Repslageri vid Lindåker i Norrköping.

1940-tal

Fram tills nu har tillverkningen skett enbart av naturfiber. De vanligaste materialen var hampa och bomull. Tack vare det nära samarbetet med textilindustrin i Norrköping hade man riklig tillgång på råmaterial i bomull. Efter andra världskrigets slut fick man tillgång till nylonsilke, vilket blev den första syntetiska fibern i företagets produktion.

1950-tal

1950-tal
I början på 50-talet introducerades så polyesterfibern, som snabbt vann terräng hos tågvirkestillverkarna tack vare sin goda nötningstålighet och UV-resistens. I samråd med textilindustrin i Norrköping togs så den Armerade polyesterullen fram hos Westerbergs Repslageri (av 2:a och 3:e generationens repslagare i familjen, Tomas och sonen Hans) och blev snabbt företagets huvudprodukt.

1959-1960

1959-1960
Företaget flyttar sin produktion till nybyggda lokaler (ny repslagarbana samt ny maskinhall för industriell produktion) i Smedby, utanför Norrköping. Företaget ombildas till ”AB Knut Westerbergs Repslageri”.

1988

Fjärde generationen Westerbergare (Hans son Olle) tar över ansvaret.

1996

1996
Nytt lager byggs tillsammans med ny kontors- och butiksdel. Den första Roblon-maskinen för tvinning av garner till produktionen köps in.

2000

Ny maskinhall byggs i de nya lagerlokalerna med fyra nya Roblon-maskiner för utökad produktion av tunnare polyesterlinor (2-8mm).

2002

Ytterliggare två nya Roblon-maskiner köps in för att öka produktionskapaciteten.

2004

Ny fas i företagets historia inleds med utbyggnad av lagerytor på 560 kvm för det nya Swedish Rope-programmet.

2008

Ytterligare utbyggnad av lagerytor med 460 kvm för Swedish Rope- programmet.

2009

Introduktion av nya Garda 24 förtöjningslinor, Arkö 24 ankarlinor samt flätade förtöjningstrossar från Timm.

2010-2011

En rad nya produkter introduceras – Tarline XP = Vårt nya tågvirke för träbåtar och segelfartyg – Danline MX = Förtöjningstrossar för mindre och medelstora fartyg – En rad nya flätade linor med REFLEX

2017

Femte generationen Westerbergare (Olles son Markus) tar över som VD för företaget.

2018

2018
En separat hemsida och webbshop lanseras på www.repolina.se.

Hösten 2018

Hösten 2018
En solcellsanläggning på 470 kvm installeras på taket till lagerlokalerna. Anläggningen producerar tillräckligt med el för att försörja hela företagets behov och lite till, vilket innebär att AB Knut Westerbergs Repslageri från och med nu även tillverkar och säljer solel.